Sprawdź przed zakupem:
Koszyk (4)

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sklep internetowy ottlik.pl prowadzony przez firmę OTTLIK PPHU , z siedzibą w Środzie Wlkp. przy ulicy os.Jagiellońskie 39/1, NIP 786-000-47-68, REGON 632190050, zajmuje się sprzedażą hurtową, detaliczną i wysyłkową z wykorzystaniem internetu części i akcesorii rowerowych, rowerów oraz materiałów dla serwisów wulkanizacyjnych

1a.Warunkiem dokonania zakupu w sklepie jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz poprawnego adresu wysyłki.

1b. Szczegółowe informację dotyczące procesu rejestracji w sklepie oraz zamówienia towarów znajdują się w dziale "świadczenie usług drogą elektroniczną"

2. Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zrealizowania zamówienia i kontaktu z klientem. 

3. Firma OTTLKI PPHU jako właściciel sklepu internetowego zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawa zamawiający mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia podania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4. Firma OTTLIK PPHU zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Zamawiającym w celu potwierdzenia zamówienia.

5. Ceny podane w sklepie są cenami brutto. 

6. Zamawiany towar będzie dostarczony pod adres podany w formularzu zamówienia. 

7. Koszt transportu towaru ze sklepu do klienta pokrywa klient - dokonując zakupu jednocześnie upoważnia sprzedającego do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w jego imieniu i na jego rachunek, cena towaru obejmuje jego opakowanie i czynności związane z wykonaniem pełnomocnictwa Dokładne koszty transportu/dostawy są podane na stronach sklepu w zakładce "wysyłka" 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 

CZAS WYSYŁKI - REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

9. Na czas realizacji zamówienia składa się czas do wysyłki zamówienia oraz czas dostarczenia towaru do klienta przez pocztę/kuriera 

10. Standardowo zamówiony towar wysyłamy od 1 do 5 dni roboczych (pon-pt) po zatwierdzeniu zamówienia do realizacji (patrz pkt.4). W przypadku przekroczeniu tego terminu informujemy klienta o późniejszej wysyłce. Maksymalny czas od zatwierdzenia zamówienia do wysyłki to 14 dni roboczych.

11. Standardowy termin dostarczenia przesyłki priorytetowej przez Pocztę Polską to od 1 do 3 dni roboczych. W przypadku opóźnień w dostawie prosimy o kontakt z obsługą sklepu. 

12. Zamówienie zostaje zatwierdzone do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia przez klienta (przy opcji "za pobraniem") lub wpłacie należnej kwoty na wskazane konto.

ZWROTY, WYMIANY I REKLAMACJE 

Warunki zwrotu bez podania przyczyny

13. Zakupiony artykuł klient może zwrócić. O swojej decyzji musi poinformować obsługę sklepu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki (decyduje data odbioru na dowodzie dostawy). W przypadku nie zachowania tego terminu, ewentualny zwrot towaru należy uzgodnić z obsługą sklepu. 

14. Zwrotu zakupionego artykułu jest możliwy jedynie wówczas, gdy był nieużywany, jest kompletny i nieuszkodzony przez zwracającego. 

15. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem (uwaga: prosimy nie mylić z zamówieniami wysyłanymi do Państwa za pobraniem). 

16. Aby dokonać zwrotu należy: - towar odesłać na adres: OTTLIK PPHU Hurtownia Rowerowa , ul. Jackowskiego 14, 63-000 Środa Wlkp., zapakowany w usztywniane opakowanie ochronne zapobiegające pognieceniu i zniszczeniu, do przesyłanego towaru dołączyć oryginał rachunku (paragon lub faktura). 

17. Zwrot należności następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 5 dni roboczych od daty zarejestrowania zwrotu towaru wraz z kompletną dokumentacją

18. Koszty odesłania towaru pokrywa kupujący. 

Warunki wymiany zakupionego artykułu

19. Zakupiony artykuł klient może wymienić na. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki (decyduje data odbioru na dowodzie dostawy). Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane. Ewentualną późniejszą wymianę towaru należy uzgodnić. 

20. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa jedynie wówczas, gdy był nieużywany, jest kompletny i nieuszkodzony przez klienta. 

21. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem (uwaga: prosimy nie mylić z zamówieniami wysyłanymi do Państwa za pobraniem). 

22. Aby wymiana mogła zostać szybko przeprowadzona, należy: - towar odesłać na adres: OTTLIK PPHU Hurtownia Rowerowa , ul. Jackowskiego 14, 63-000 Środa Wlkp., zapakowany w usztywniane opakowanie ochronne zapobiegające pognieceniu i zniszczeniu towaru. - do przesyłanego do nas towaru dołączyć oryginał rachunku (paragon lub faktura). 

23. Koszty związane z wymianą towaru (koszty dodatkowej przesyłki i ewentualnej różnicy w cenie) pokrywa kupujący. 

Warunki reklamacji 

24. Jeżeli zamówiona przez klienta artykuł nie jest zgodny ze specyfikacją zamówienia, lub posiada wady klient ma prawo zwrotu albo wymiany wadliwego/niewłaściwego towaru. 

25. Reklamacja zakupionego artykułu jest możliwa jedynie wówczas, gdy był nieużywany, jest kompletny i nieuszkodzony przez klienta. Warunek ten nie odnosi się do reklamacji zgłoszonych na podstawie przepisów dotyczących rękojmi. 

26. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem (uwaga: prosimy nie mylić z zamówieniami wysyłanymi do Państwa za pobraniem). 

27. Aby reklamacja mogła zostać szybko rozpatrzona należy: - towar odesłać na adres: OTTLIK PPHU Hurtownia Rowerowa , ul. Jackowskiego 14, 63-000 Środa Wlkp.., zapakowany w usztywniane opakowanie ochronne zapobiegające pognieceniu i zniszczeniu zakupionego towaru - do przesyłanego do nas towaru dołączyć oryginał rachunku (paragon lub faktura). 

28. Zwrot należności następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 5 dni roboczych od daty zarejestrowania zwrotu towaru wraz z kompletną dokumentacją.

RĘKOJMIA/GWARANCJA

29*. Wszystkie towary dostępne w sklepie są objęte dwuletnią rękojmią za wady produktu/niezgodność towaru z umową na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 

30. Wszystkie artykuły dostępne w sklepie są objęte dwuletnią gwarancją producenta. Gwarancja jak i odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, nie obejmuje naturalnego (odpowiedniego do rodzaju użytego materiału) zużycia zakupionego artykułu w procesie użytkowania, uszkodzenia mechanicznego, uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania i konserwacji .

PŁATNOŚCI

31. Formy płatności obowiązujące w sklepie to:

a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

b) płatność "za pobraniem" czyli przy odbiorze paczki płatność gotówką dostarczycielowi paczki

c) płatność kartą kredytową lub e-przelew poprzez internet

32. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem payu i paypal

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

33. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Klienta. 

34. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie sklepu 

35. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: a. Aktywny adres e-mail, b. Hasło do Konta Klienta, c. Imię i nazwisko, d. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), e. Numer telefonu. . 

36. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w pkt 44. 

37. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy, przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie oraz spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem, b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, c. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, d. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem, e. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w celach marketingowych i statystycznych, f. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora Sklepu, g. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu. 

38. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

39. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności. 

40. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem. 

41. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu, b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Klienta, e. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, f. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

42. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w przypadkach mniejszej wagi, Operator Sklepu może zawiesić Konto Klienta na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta Klienta polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Klienta zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.

43. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. 

44. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora. 

45. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. 

46. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

47. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, b. Włączoną obsługę Java Script, c. Włączoną obsługę plików Cookies, d. Aktywny adres e-mail. 

48. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

49. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego  

50. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. 

51. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony. 

52. Zamówienia, można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji.

53. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło. 

DEFINICJE

54. Definicje pojawiające się w regulaminie:

a) Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego, o którym mowa w art. 1 Regulaminu;

b) Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

c) Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

d) Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

e) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

f) Konto Klienta – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

g)  Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu - POLITYKA PRYWATNOŚCI/h3>

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

KONTAKT

1. e-mail: ottlik@wp.pl (staramy się odpowiadać również poza standardowym czasem pracy) 

2. telefony: 61 2858252 , 504243450

3. fax : 61 2858252

PŁATNOŚCI

Obecnie są możliwe następujące sposoby płatności za zamówiony towar: 

1. Gotówką (przy odbiorze osobistym)

2. Przelew na konto (dostawa lub odbiór osobisty)

Dane do przelewu: 

OTTLIK PPHU os. Jagiellońskie 39/1; 63-000 Środa Wlkp. 

nr konta: 68 1020 4160 0000 2802 0006 3701 (PKO BP ) W opisie przelewu proszę wpisać nazwisko zamawiającego i nazwę towaru bądź numer transakcji

3. Za pobraniem, czyli przy odbiorze przesyłki gotówką osobie dostarczającej przesyłkę

WYSYŁKA

Koszt dostawy

1.1. Towar wysyłamy (na terenie Polski) za pośrednictwem: 

A) firmy kurierskiej FEDEX  - koszt 21zł lub 26zł paczka "za pobraniem" – PACZKA DO 30kg

B) Poczty Polskiej - przesyłką (paczką) priorytetową - koszt 13zł , przesyłką (paczką) ekonomiczną - koszt 11zł

1.2. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie firmy po uprzednim ustaleniu dnia odbioru - koszt 0zł

Czas dostawy - realizacja zamówienia:

1. Na czas realizacji zamówienia składa się czas do wysyłki zamówienia oraz czas dostarczenia towaru do klienta przez pocztę/kuriera 

2. Standardowo, jeżeli w opisie danego produktu nie ma dodatkowych uwag, zamówione towary wysyłamy w ciągu 1-2 dni roboczych(pon-pt) po zatwierdzeniu zamówienia do realizacji (patrz pkt.8). 

3.W przypadku przekroczeniu 3 dni roboczych informujemy klienta, mailowo lub telefonicznie o późniejszej wysyłce. 

4. Maksymalny czas od zatwierdzenia zamówienia do wysyłki to 10 dni roboczych.

5. Standardowy termin dostarczenia przesyłki priorytetowej przez Pocztę Polską to od 1 do 5 dni roboczych. Maksymalny czas dostarczenia to według regulaminu usług pocztowych 14 dni roboczych.

6. Czas dostarczenia paczki przez kuriera FEDEX to standardowo 1 dzień roboczy od daty nadania paczki. W niektórych przypadkach (około 1-2 procent) są to dwa dni robocze. 

7. W przypadku opóźnień w dostawie prosimy o kontakt z obsługą sklepu. 

8. Zamówienie zostaje zatwierdzone do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia przez klienta (przy opcji "za pobraniem") lub zaksięgowania wpłaty od klienta należnej kwoty.

Kontynuuj
Producent
 
  Developed by Maciej Stefaniak